• دوره ایمیل مارکتینگ یا یازاریابی ایمیلی
    دراین دوره به بررسی ایمیل مارکتینگ،اصطلاحات آن،دلایل استفاده از آن،انواع سایت های سرویس دهنده ایمیل مارکتینگ،استراتژی های email marketing،ابزارهای آن و آموزش کامل آن طی […]

  • تا شروع دوره جامع پنجم دیجیتال مارکتینگ آغازینو
    روز ساعت دقیقه ثانیه
    اگر هنوز ویدیو را ندیدید ثبت نام نکنید!

    در این روزها که کسب و کارهای سنتی یکی پس از دیگری به سمت ورشکستگی میروند، کسب و کار های اینترنتی هر […]