آقای محسن افتخاری دانشجو دوره ۲ دیجیتال مارکتینگ آغازینو

محسن افتخاری هستم مدیر عامل شرکت حقوقی دادمهر
باتوجه به این که کسب و کار اینترنتی بسیار در حال رشد و پیشرفته، داشتن سواد و دانش اینترنتی یک چیز لازم برای همه است.
به همین دلیل تصمیم گرفتم در این دوره شرکت کنم، دوره برای من فوق العاده بوده.

 

 

0 0

به شما وفا داریم ، طراحی شده با مقدار زیادی 💜 توسط آنلاینر.