آقای مسعود ظفری دانشجو دوره ۳ دیجیتال مارکتینگ آغازینو

من مهندس مسعود ظفری مهندس معمار هستم که در زمینه مشاور ساختمان فعالیت دارم و در این دوره به صورت تئوری و عملی آموزش های زیادی در زمینه دیجیتال مارکتینگ داده شده است که من خیلی از ان ها استفاده کردم.

 

zafari

0 0

به شما وفا داریم ، طراحی شده با مقدار زیادی 💜 توسط آنلاینر.