قوانین خرید :

  1. پشتیبانی برای دوره آنلاین و پکیج ویدئویی برای یک دامنه و به مدت شش ماه انجام می شود.
  2. هزینه تمدید پشتیبانی با پرداخت یک سوم هزینه کل دوره در حالت بدون تخفیف و به قیمت روز خواهد بود.
  3. از زمان خرید پکیج به مدت شش ماه دسترسی به دوره های جدید آغازینو خواهید داشت البته در صورت عدم برگزاری دوره های جدید آغازینو تعهدی برای ارایه آپدیت نخواهد داشت.