داستان این خانواده دوست داشتنی 💜

آغازینو ، با هدف گسترش دانش دیجیتال مارکتنینگ درمیان عموم مردم علی‌الخصوص صاحبان کسب و کار ، دانشجویان و دانش آموزان پا عرصه فعالیت گذاشت.

هدف 🎯

  • فراگیر کردن دانش دیجیتال مارکتینگ
  • تربیت نیروکار متخصص
  • کمک به کسب‌وکارهای سنتی
  • رشد کسب‌وکارهای آنلاین

تخصص 🔧

باتوجه به نرخ بالای مهاجرت از کسب و کار سنتی به دیجیتال ، تربیت نیرو کار متخصص در این زمینه  یکی از اولویت های فعالیت ما بوده است.